Her har vi valgt å sette opp dorullholderen med lim, i