Endelig får vi et skikkelig svar på dette splittende spørsmålet.