Hun blander melk og gelatin for å gjøre hva? Dette må