Har du hørt om Magnuseffekten? Enten svaret er ja eller nei,