Vet du hvordan du kan sjekke om egg har blitt dårlige?